Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

 

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 商品レビューを投稿する

種類
照光式
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
353 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 AR22E0L-01E3A AR22E0L-01E3G AR22E0L-01E3R AR22E0L-01E3W AR22E0L-01E3Y AR22E0L-01H3A AR22E0L-01M3G AR22E0L-01M3R AR22E0L-02H3A AR22E0L-10B3G AR22E0L-10E3S AR22E0L-10E3WZ9 AR22E0L-10H3A AR22E0L-10H3G AR22E0L-10H3R AR22E0L-10H3W AR22E0L-10H3Y AR22E0L-10M3A AR22E0L-10M3G AR22E0L-10M3R AR22E0L-10M3S AR22E0L-10M3W AR22E0L-10M3Y AR22E0L-11E3A AR22E0L-11E3G AR22E0L-11E3R AR22E0L-11E3RZB AR22E0L-11E3W AR22E0L-11E3WZB AR22E0L-11E3Y AR22E0L-11E3YZB AR22E0L-11H3A AR22E0L-11H3G AR22E0L-11H3R AR22E0L-11H3W AR22E0L-11M3G AR22E0L-11M3R AR22E0L-11M3W AR22E0L-20E3A AR22E0L-20E3G AR22E0L-20E3Y AR22E0L-1063A AR22E0L-1163W AR22E0M-01E3R AR22E0M-01H3W AR22E0M-01M3G AR22E0M-10E3A AR22E0M-10E3S AR22E0M-10E3Y AR22E0M-10H3A AR22E0M-10H3G AR22E0M-10H3R AR22E0M-10M3A AR22E0M-10M3G AR22E0M-10M3R AR22E0M-10M3W AR22E0M-11E3A AR22E0M-11E3G AR22E0M-11E3W AR22E0M-11E3Y AR22E0M-11H3G AR22E0M-11M3W AR22E0M-20E3W AR22E0P-01E3G AR22E0P-01E3W AR22E0P-10E3G AR22E0P-10E3R AR22E0P-10E3Y AR22E5L-01E3R AR22E5L-01E3W AR22E5L-10E3G AR22E5L-10E3R AR22E5L-10E3W AR22E5L-10H3G AR22E5L-10M3G AR22E5L-10M3R AR22E5L-10M3W AR22E5L-11E3R AR22E5L-11M3G AR22E5L-11M3R AR22E5L-20E3G AR22E5L-20E3W AR22E5L-20E3Y AR22E5L-20H3W AR22E5L-20M3G AR22E5L-20M3R AR22E5L-20M3W AR22E5M-10E3G AR22E5M-10E3W AR22E5M-10H3G AR22E5M-10M3G AR22E5M-11E3G AR22E5M-11H3W AR22E5M-11M3R AR22E5M-11M3Y AR22E5M-20E3W AR22E5M-20H3G AR22F0L-01B3R AR22F0L-01B3W AR22F0L-01E3A AR22F0L-01E3G AR22F0L-01E3R AR22F0L-01E3RZ9 AR22F0L-01E3RZB AR22F0L-01E3S AR22F0L-01E3W AR22F0L-01E3WZ9 AR22F0L-01E3Y AR22F0L-01H3A AR22F0L-01H3G AR22F0L-01H3R AR22F0L-01H3Y AR22F0L-01M3A AR22F0L-01M3G AR22F0L-01M3R AR22F0L-01M3W AR22F0L-01M3Y AR22F0L-02E3R AR22F0L-02H3R AR22F0L-02M3G AR22F0L-02M3Y AR22F0L-10B3A AR22F0L-10B3G AR22F0L-10B3R AR22F0L-10B3W AR22F0L-10B3Y AR22F0L-10C3A AR22F0L-10C3R AR22F0L-10E3RZB AR22F0L-10E3S AR22F0L-10E3WZB AR22F0L-10E3YZB AR22F0L-10H3A AR22F0L-10H3R AR22F0L-10H3WZ9 AR22F0L-10L3G AR22F0L-10M3A AR22F0L-10M3R AR22F0L-10M3W AR22F0L-10M3Y AR22F0L-11E3A AR22F0L-11E3S AR22F0L-11E3W AR22F0L-11E3WZB AR22F0L-11H3G AR22F0L-11H3R AR22F0L-11H3W AR22F0L-11H3WZB AR22F0L-11M3R AR22F0L-11M3W AR22F0L-20E3A AR22F0L-20E3G AR22F0L-20E3R AR22F0L-20H3G AR22F0L-22E3G AR22F0L-30E3W AR22F0L-0163R AR22F0L-1063G AR22F0L-1063R AR22F0L-1063W AR22F0L-1063Y AR22F0M-01E3G AR22F0M-01E3R AR22F0M-01E3W AR22F0M-01E3Y AR22F0M-01H3G AR22F0M-01M3G AR22F0M-01M3R AR22F0M-01M3W AR22F0M-01T3R AR22F0M-02E3S AR22F0M-10E3A AR22F0M-10E3G AR22F0M-10E3R AR22F0M-10E3S AR22F0M-10E3W AR22F0M-10E3Y AR22F0M-10H3G AR22F0M-10H3R AR22F0M-10H3W AR22F0M-10M3A AR22F0M-10M3G AR22F0M-10M3R AR22F0M-10M3W AR22F0M-10M3Y AR22F0M-11E3A AR22F0M-11E3G AR22F0M-11E3R AR22F0M-11E3S AR22F0M-11E3W AR22F0M-11E3Y AR22F0M-11H3G AR22F0M-11H3R AR22F0M-11H3W AR22F0M-11H3Y AR22F0M-11M3G AR22F0M-11M3R AR22F0M-11M3W AR22F0M-20E3G AR22F0M-20E3R AR22F0M-20E3W AR22F0M-22E3G AR22F0P-01M3A AR22F0P-10E3G AR22F0P-10E3R AR22F0P-10E3S AR22F0P-10E3W AR22F0P-10E3Y AR22F0P-10M3A AR22F0P-10M3G AR22F0P-11E3G AR22F0P-11E3W AR22F0P-11E3Y AR22F0P-11H3G AR22F0P-11H3R AR22F0P-11M3G AR22F5L-10E3G AR22F5L-10E3R AR22F5L-10E3W AR22F5L-10E3Y AR22F5L-10H3G AR22F5L-10H3W AR22F5L-10M3G AR22F5L-10M3W AR22F5L-11E3G AR22F5L-11E3R AR22F5L-11E3W AR22F5L-11H3R AR22F5L-11H3W AR22F5L-20B3G AR22F5L-20E3A AR22F5L-20E3R AR22F5L-20H3W AR22F5M-10E3G AR22F5M-10E3W AR22F5M-10H3G AR22F5M-10H3W AR22F5M-10M3G AR22F5M-10M3R AR22F5M-10M3W AR22F5M-11E3R AR22F5M-11E3W AR22F5M-11H3G AR22F5M-11M3G AR22F5M-11M3R AR22F5M-20E3W AR22F5P-10M3G AR22G1L-10E3A AR22G1L-10E3G AR22G1L-10E3R AR22G1L-10E3W AR22G1L-10E3Y AR22G1L-10H3G AR22G1L-10M3G AR22G1L-11E3A AR22G1L-11E3G AR22G1L-11E3R AR22G1L-11E3W AR22G1L-11E3Y AR22G1L-20E3G AR22G2L-01E3R AR22G2L-10E3A AR22G2L-10E3G AR22G2L-10E3R AR22G2L-10E3S AR22G2L-10E3W AR22G2L-10E3Y AR22G2L-10H3G AR22G2L-10H3W AR22G2L-10M3G AR22G2L-10M3W AR22G2L-11E3A AR22G2L-11E3G AR22G2L-11E3R AR22G2L-11E3W AR22G2L-11E3Y AR22G2L-11H3G AR22G2L-11H3R AR22G2L-20E3G AR22G2L-20E3R AR22G2L-22E3G AR22G4L-01E3R AR22G4L-01E3W AR22G4L-10B3G AR22G4L-10B3Y AR22G4L-10E3GZ9 AR22G4L-10E3GZB AR22G4L-10E3S AR22G4L-10E3WZB AR22G4L-10H3A AR22G4L-10H3GZ9 AR22G4L-10H3R AR22G4L-10H3W AR22G4L-10H3WZB AR22G4L-10M3A AR22G4L-10M3R AR22G4L-10M3W AR22G4L-11E3GZB AR22G4L-11E3S AR22G4L-11E3W AR22G4L-11E3WZB AR22G4L-11H3G AR22G4L-11H3R AR22G4L-11H3WZB AR22G4L-11M3G AR22G4L-11M3R AR22G4L-20E3G AR22G4L-20E3W AR22G4L-20E3WZB AR22G4L-20M3G AR22G4L-22E3G AR22G4L-22E3W AR22G4L-1063G AR22G4L-1063W AR22G4L-1063Y AR22G7L-10E3W AR22G7L-11E3W AR22G7L-30E3Y AR22G9L-01E3R AR22G9L-10E3G AR22G9L-10E3R AR22G9L-10M3W AR22G9L-11E3G AR22G9L-11E3R AR22G9L-20H3W AR22M0L-01E3R AR22M0L-01E3Y AR22M0L-02E3Y AR22M0L-10E3G AR22M0L-10E3R AR22M0L-10E3W AR22M0L-10E3Y AR22M0L-10M3G AR22M0L-11E3G AR22M0L-11E3R AR22M0L-11E3Y AR22M4L-01E3R AR22M4L-10E3A AR22M4L-10E3G AR22M4L-10E3R AR22M4L-10E3S AR22M4L-10E3W AR22M4L-10E3Y AR22M4L-11E3G AR22M4L-11E3R AR22M4P-10E3G AR22M5L-11E3R AR22M5L-20E3R AR22M9L-20E3S AR22V5L-01E3R AR22V5L-11E3R AR22V5L-11E3Y AR22V5L-11H3R
動作方式
接点構成
照光色
ボタン形状
光源
耐電圧(V/min)
使用電圧(V)
方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50045983 AR22E0L-01E3A モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:15日
返品不可
50045992 AR22E0L-01E3G モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:25日
返品不可
50046001 AR22E0L-01E3R モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
欠品中
50046017 AR22E0L-01E3W モメンタリ 1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:25日
返品不可
50046026 AR22E0L-01E3Y モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:25日
返品不可
50046044 AR22E0L-01H3A モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046062 AR22E0L-01M3G モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:14日
返品不可
50046071 AR22E0L-01M3R モメンタリ 1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:20日
返品不可
50046096 AR22E0L-02H3A モメンタリ 2b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:15日
返品不可
50046105 AR22E0L-1063A モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:15日
返品不可
50046114 AR22E0L-10B3G モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,117 1 ¥1,117
出荷目安:25日
返品不可
50046123 AR22E0L-10E3S モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,995 1 ¥1,995
出荷目安:15日
返品不可
50046132 AR22E0L-10E3WZ9 モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,220 1 ¥1,220
出荷目安:15日
返品不可
50046184 AR22E0L-10H3A モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046193 AR22E0L-10H3G モメンタリ 1a 丸(突形) LED 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 AC100〜110 トランスユニット式 オープン
¥1,460 1 ¥1,460
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
50046202 AR22E0L-10H3R モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:20日
返品不可
50046211 AR22E0L-10H3W モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046227 AR22E0L-10H3Y モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046254 AR22E0L-10M3A モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046263 AR22E0L-10M3G モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
50046272 AR22E0L-10M3R モメンタリ 1a 丸(突形) - - AC100〜110 トランスユニット式 オープン
¥1,460 1 ¥1,460
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
50046281 AR22E0L-10M3S モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥2,303 1 ¥2,303
出荷目安:15日
返品不可
50046297 AR22E0L-10M3W モメンタリ 1a 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046306 AR22E0L-10M3Y モメンタリ 1a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,460 1 ¥1,460
出荷目安:15日
返品不可
50046376 AR22E0L-1163W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:30日
返品不可
50046385 AR22E0L-11E3A モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:15日
返品不可
50046394 AR22E0L-11E3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:15日
返品不可
50046403 AR22E0L-11E3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
50046412 AR22E0L-11E3RZB モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,384 1 ¥1,384
出荷目安:25日
返品不可
50046421 AR22E0L-11E3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:25日
返品不可
50046437 AR22E0L-11E3WZB モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,384 1 ¥1,384
出荷目安:25日
返品不可
50046446 AR22E0L-11E3Y モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:15日
返品不可
50046455 AR22E0L-11E3YZB モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,384 1 ¥1,384
出荷目安:15日
返品不可
50046507 AR22E0L-11H3A モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:15日
返品不可
50046516 AR22E0L-11H3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:21日
返品不可
50046525 AR22E0L-11H3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:20日
返品不可
50046534 AR22E0L-11H3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:15日
返品不可
50046586 AR22E0L-11M3G モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:25日
返品不可
50046595 AR22E0L-11M3R モメンタリ 1a1b 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:25日
返品不可
50046604 AR22E0L-11M3W モメンタリ 1a1b 乳白 丸(突形) - - - - オープン
¥1,698 1 ¥1,698
出荷目安:20日
返品不可
50046647 AR22E0L-20E3A モメンタリ 2a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:15日
返品不可
50046656 AR22E0L-20E3G モメンタリ 2a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:20日
返品不可
50046665 AR22E0L-20E3Y モメンタリ 2a 丸(突形) - - - - オープン
¥1,356 1 ¥1,356
出荷目安:15日
返品不可
50046674 AR22E0M-01E3R モメンタリ 1b 角(突形) - - - - オープン
¥1,246 1 ¥1,246
出荷目安:15日
返品不可
50046683 AR22E0M-01H3W モメンタリ 1b 乳白 角(突形) - - - - オープン
¥1,591 1 ¥1,591
出荷目安:15日
返品不可
50046692 AR22E0M-01M3G モメンタリ 1b 角(突形) - - - - オープン
¥1,591 1 ¥1,591
出荷目安:15日
返品不可
50046717 AR22E0M-10E3A モメンタリ 1a 角(突形) - - - - オープン
¥1,246 1 ¥1,246
出荷目安:15日
返品不可
50046735 AR22E0M-10E3Y モメンタリ 1a 角(突形) - - - - オープン
¥1,246 1 ¥1,246
出荷目安:15日
返品不可
50046762 AR22E0M-10H3A モメンタリ 1a 角(突形) - - - - オープン
¥1,591 1 ¥1,591
出荷目安:15日
返品不可
50046771 AR22E0M-10H3G モメンタリ 1a 角(突形) - - - - オープン
¥1,591 1 ¥1,591
出荷目安:25日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく